Logo 2

 

A Budapesti Bárczi Gusztáv Óvoda, Általános Iskola és Készségfejlesztő Iskola csecsemőkortól fiatal felnőtt korig, közel kétszáz értelmileg akadályozott és halmozottan sérült gyermek és fiatal oktatását, nevelését, fejlesztését és képzését végzi. A kiegészítő oktatási tevékenységeket, a szabadidős programokat és a táborozásokat a Humano Modo Alapítvány keretén belül szervezi. Az Alapítványt 1990-ben hozta létre Hitzingerné Klemens Lilla, aki akkor az iskola igazgatóhelyettese, majd 1996-től 2002-ig igazgatója volt.

Az Alapítvány a fiatalok nevelésével, képzésével, a családok szociális, mentálhigiénés és érdekvédelmi megsegítésével összefüggő, tanórán kívüli és szabadidős tevékenységek segítését tűzte ki célul. Ezen felül kiemelt feladat a sérült fiatalok minél nagyobb arányú bevonása a többségi társadalom életébe. A programokat együttműködési megállapodás keretei között az iskola jól felszerelt helyiségeiben (ebédlő, tornaterem, logopédia, gyógytornaterem, orvosi vizsgáló stb.) illetve külső helyszínek bevonásával valósítjuk meg.

Az Alapítvány célcsoportja pedagógiailag, szociálisan és társadalmilag fokozottan hátrányos helyzetűek. A fiatalok az életkor előrehaladtával sem lesznek képesek az önálló életvezetésre, az önálló közlekedésre, sokuk folyamatos ápolásra, gondozásra szorul. A szülők a legtöbb esetben egyben a gondnokuk, gyámjuk gyermekeiknek, és életük végéig nevelik, segítik őket.

Az értelmi sérült gyermek vagy fiatal nem tudja a saját érdekét képviselni, a mindennapi élet szokásos ügyleteit lebonyolítani, kiszolgáltatott. Helyzetükben az is probléma, hogy az őket gondozó szülők nagy része nem ismeri azokat a jogokat és lehetőségeket, amelyeket az állam, a társadalom éppen az ő megsegítésük érdekében hozott. Sok szülő nehezen tudja elfogadni gyermeke állapotát, s esetleg nem is tudja megfelelően megfogalmazni problémáit. Az egyes ügyek intézésénél olyan utakat kell bejárnia, melynek állomásai között könnyen el lehet tévedni, a fölösleges ügyintézésbe bele lehet fáradni.

A családok nagy részében az egyik szülő a gyermek ápolását, nevelését végzi, ezért nem képes elhelyezkedni, az egykeresős családok pedig az anyagi ellehetetlenülésbe sodródnak. Jelentős arányú a csonka családok száma. Gyakran nem tudnak igénybe venni olyan szabadidős tevékenységeket, amelyek segítenék a gyermek lelki és mentális fejlődését, valamint a szülőket abban, hogy gyermeküket el tudják fogadni, s meg tudják előzni a családok széthullását.

Az Alapítvány folyamatosan próbálja feltárni az újabb lehetőségeket a gyermekek fejlesztésére és a családok megsegítésére.

Nyilvántartási szám: Fővárosi Bíróság 297

Adószám: 19022826-1-42