Az Alapítvány kezelője és legfőbb döntéshozó szerve 3 tagú kuratórium, mely biztosítja az Alapítvány folyamatos működését, gondoskodik az alapítvány vagyonának, az Alapítói Okiratban meghatározott céloknak megfelelő felhasználásáról.

A kuratórium ülései nyilvánosak, ahol elfogadásra kerül az éves gazdálkodási terv. Az Alapítvány elnöke beszámol a jelentés tartalmáról vagyonáról, költségek felhasználásáról.

A civil szervezetek működéséről szóló 2011. évi CLXXV. törvény 28. §. (1) bekezdése szerint az Alapítvány a jogszabályban meghatározottak szerint köteles beszámolót készíteni. Az Alapítvány jogállásában bekövetkezett változások aktuális állapota megtekinthető a http://civilsznev.birosag.hu/ oldalon.

  

Alapító Okiratok

Módosítva (2004.)

Eredeti 1990-ben

 

 

Pénzügyi beszámolók

2016.

2015.

2014.

2013.

2012.

2011.

2010.

2009.

2008.

2007.

2006.

2005.